Sted: Grimstad
Entrepriseform: Hovedentreprise
Byggherre: Grimstad kommune
Kontraktsum: Ca. 3,5 mill. eks. mva
 

Det etableres ny kum på hovedledningen ut fra Grimstad kommunes vannverk. Kummen består av et plasstøpt ventilrom under bakken og et overbygg av tre med inngang over bakken.