Kaspar Strømme AS har i mange år jobbet med utomhus og hagearbeider. Ofte i forlengelsen av byggeprosjekter vi selv har utført, men stadig mer også som eget fag med egne oppdrag, gjennom HAGEMILJØ. Hvis du lar deg imponere av grøntområder på Sørlandet – det være seg parker eller private hager – så kan det godt være at det er vi som har trimmet hekken, beskåret trærne eller hatt ansvar for den fine stablesteinmuren. Hagemiljø utfører alt fra vedlikeholdsarbeider av hager til anleggsgartner-/utomhusarbeider for større prosjekter.

Ta kontakt med Olav Brandsdal på 99 28 19 00 eller ob@hagemiljo.no dersom du ønsker tilbud fra oss.