Sted: Kristiansand – Justvik
Entrepriseform: Underentreprise
Byggherre: Skulegard AS
Kontraktsum: Ca. 11 mill. eks. mva
Grunnarbeid, utvendig vann og avløp samt utenomhusarbeider.