Sted: Kristiansand – Krossen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Byggherre: Jernbaneverket område sør
Kontraktsum: Ca.  1,5 mill. eks. mva
 

Det bygges nytt lagerbygg på Krossen for Jernbaneverket område sør.
Prosjektet omfatter i hovedsak graving i grunn, fundamentering, reisverk, takstoler, tak, kledning
med dører og porter. Ferdigstillelse er ca. mars 2017.