Sentralsykehuset i Kristiansand. Overlevert i 1962.

Uten Kaspar Strømme AS
hadde Kristiansand sett annerledes ut.

Det er vi som, alene eller sammen med andre, bygde den gamle og den nye Varoddbrua, Kristiansand sentralsykehus (som nå er Fylkeshus), Kristiansand tinghus, Søm kirke, Sør Arena, Abra Havn i Dyreparken. Og mange, mange andre bygg.

Det er vi som har rehabilitert Handelens Hus og Odd Fellow, vi har bygget om Fiskebrygga og hatt mer enn en finger med i Mållaget, Norske Folk Gården, Kristiansand Katedralskole og Rådhuskvartalet.

Det er vi som importerer granittstein til fortauskanter, fotgjengerfelt, kirkegårder og mange andre formål.

Hvis du lar deg imponere av grøntområder på Sørlandet – det være seg parker eller private hager – så kan det godt være at det er vi som har trimmet hekken, beskåret trærne eller hatt ansvar for den fine stablesteinmuren.

Vi har, bokstavelig og billedlig, lagt stein på stein. Vi har jobbet hardt, nøkternt og målbevisst. Vi tror ikke det er helt tilfeldig at selskapet har stått støtt gjennom alle disse årene, også i vanskelige tider.

Siden 1936 har vi vært en del av byens utvikling og utforming. Det vil vi gjerne fortsette med. Anført av Torgny Strømme, gründerens sønnesønn, som på papiret er pensjonist. Han og kona Ann Elise gleder seg over at barna Richard, Charlotte og Jens Kaspar overtar stadig større ansvar i konsernet.

Med oss på laget har vi 100 solide medarbeidere. Tallet har steget betydelig de siste årene, som følge av økt aktivitet og flere firmaoppkjøp. Mange av medarbeiderne har vært hele sitt yrkesaktive liv hos Kaspar Strømme, enkelte familier har i to og tre generasjoner hentet sitt levebrød hos oss. Sånt skaper kontinuitet og verdifulle tradisjoner.