Feiring av mål på fotballanlegget i Mbale, Uganda

Kaspar Strømme AS nøyer seg ikke med å påvirke utviklingen lokalt, vi vil også gjøre en forskjell globalt.

Ikke ved å drive entreprenørvirksomhet, men ved å støtte humanitært arbeid.

Det anser vi for å være en viktig del av vårt samfunnsansvar, både som selskap og som medmennesker.

Derfor støtter Kaspar Strømme AS og alle ansatte Start Life Support og Strømmestiftelsens aktiviteter i Uganda. Vi har i flere år vært hovedsponsor for et prosjekt som har resultert i to fotballbaner, et stort garderobeanlegg og massevis av glede, optimisme og andre positive bivirkninger.

Kaspar Strømme bidrar årlig med fem prosent av bedriftens overskudd, de ansatte yter like mye av den bonusen de får utbetalt. I tillegg kommer spontane innsamlinger og auksjoner i bedriften.

Bedriftens ledere og ansatte har besøkt prosjektet i Uganda ved ulike anledninger – det gjør noe med både holdninger og bedriftskultur. – Engasjementet gir oss nye perspektiver. Alle har godt av å bli minnet på at livet har andre ingredienser og dimensjoner enn bare jern, betong og granitt, sier Torgny Strømme.