Sted: Kristiansand sentrum
Entrepriseform: Samspillsprosjekt
Byggherre: Kristiansand kommune
Kontraktsum: Ca. 273 mill. eks. mva
 

Nytt administrasjonsbygg for Kristiansand kommune i Kristiansand sentrum. Arbeidene utføres i et arbeidsfellesskap med Kruse Smith Entreprenør AS