Sted: Kristiansand – Kvadraturen
Entrepriseform: Underentreprise
Byggherre: AF Kvartal 42 AS
Kontraktsum: Ca. 7,2 mill. eks. mva
 

For prosjektet Q42 i kvadraturen har vi utført utgraving av byggegrop, vann og avløp og utomhusarbeider. Arbeidene har bestått i utgraving og bortkjøring av ca 30.000 m3 med sand, ca 250 lm VA grøfter inntil 6 meters dybde, etablering av nytt fortau i Dronningens gate og Østre Strandgate og ny hage i atriet i 2.etg.