•Sted: Sørlandsparken, Kristiansand
•Type: Kontor, lager, verksted til leie
•Gulvareal: 4965m2