Sted: Kristiansand – Lund
Entrepriseform: Hovedentreprise
Byggherre: St. Olav Utvikling AS
Kontraktsum: Ca. 160 mill eks. mva.
Kaspar Strømme AS er i gang med byggetrinn 1 av 2 på Lund i Kristisand kommune, og byggetrinn 2 er besluttet igangsatt

Prosjektet utbygges med fire leilighetsbygg som består av totalt 70 leiligheter med tilhørende balkong/takterrasse. Yttervegger vil bestå av isolerte bindingsverksvegger hvor disse kles med mørk teglstein. Det vil også bygges tilhørende felles parkeringskjeller på 4500m2. Byggetrinn 1 hadde oppstart januar 2017 og hele prosjektet ferdigstilles høst/vinter 2018/2019

Se tobienborghage.no