Sted: Kristiansand – Tveit
Entrepriseform: Underentreprise
Byggherre: Kristiansand Eiendom AS
Kontraktsum: Ca. 2 mill. eks. mva
Det skal bygges ny idrettshall i tilknytning til eksisterende hall på Ve skole. Utomhusråder og parkeringsplass skal også oppgraderes. Kaspar Strømme AS skal utføre grunn-, utvendig rør- og utomhus arbeider på prosjektet.